Hulp bij Hoogbegaafdheid

Psycholoog Vught

Hulp bij hoogbegaafdheid door Psycholoog Vught

Wat is hoogbegaafdheid?

Wanneer je precies hoogbegaafd bent, hangt van de definitie af. Strikt genomen ben je hoogbegaafd als je een hoge score (>130) op een intelligentietest laat zien. Bij een IQ-score tussen de 90 en 109 heb je een gemiddelde intelligentie, tussen de 110 en 119 een bovengemiddelde intelligentie. Als je een IQ tussen de 120 en 129 hebt, word je begaafd genoemd. Met een IQ tussen de 145 en 160, zeer hoogbegaafd. Iemand met een IQ van meer dan 160 wordt exceptioneel begaafd of geniaal genoemd. Ongeveer twee procent van de bevolking heeft een IQ van 130 of meer.

Ruimere definitie van Hoogbegaafdheid

Hoge intelligentie bepaalt niet alleen of je hoogbegaafd bent. Er zijn definities die motivatie, doorzettingsvermogen, creativiteit, nieuwsgierigheid, sensitiviteit en gedrevenheid in verband brengen met hoogbegaafdheid. Een hoogbegaafde is dan een snelle en slimme denker die complexe zaken aankan. Hij of zij is autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend, dat plezier schept in creëren.

Een rijtje waaraan je hoogbegaafdheid kunt herkennen

 • Snel leren, goed verbanden en sterk geheugen
 • een groot en vaak bijzonder gevoel voor humor
 • onderpresteren
 • problemen met starten, voortzetten en afmaken van taken
 • intuïtie en gevoelig
 • weinig of veel slaap nodig
 • veel fantasie
 • nieuwsgierig, brede ineresse
 • snel en veel praten, veel energie
 • grote denksprongen
 • autonoom willen werken
 • creatieve, originele
 • sterk rechtvaardigheidsgevoel
 • alert, loyaal
 • perfectionistisch
 • overgevoelig voor omgevingsfactoren (geluid en licht), emoties van anderen

Hoogbegaafd en problemen

Een groot aantal hoogbegaafden ervaart problemen, die verband houden met hun hoogbegaafd zijn. Zo hebben hoogbegaafden vaak last depressie, eenzaamheid, faalangst, leerproblemen, stemmingswisselingen, overgevoeligheid en minderwaardigheidsgevoelens komen vaak bij hoogbegaafden voor. Ook presteren veel hoogbegaafden onder (werk en studie). Hun werksituatie kan veel stress veroorzaken en regelmatig tot burn-out of juist bore-out leiden. Als je er in je latere leven achter bent gekomen dat je hoogbegaafd bent, ervaar je vaak een rouwperiode: 'Hoe anders had het allemaal kunnen lopen als ik het eerder had geweten?'

Tegen welke problemen kun je als hoogbegaafde zoal aanlopen?

 • Je hebt moeite met autoriteit
 • Je stelt te hoge eisen; een (te) hoge meetlat
 • Je kunt slecht omgaan met kritiek
 • Je hebt moeite met het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen
 • Je bent snel verveeld
 • Je verliest snel interesse bij routinematige taken; bore-out
 • Je wordt vlug ongeduldig als anderen minder snel schakelen
 • Je wordt arrogant bevonden
 • Je bent wellicht moeilijk toegankelijk voor collega's
 • Het onderwijssysteem kan je optimale ontwikkeling belemmeren
 • Voor meer informatie over hoogbegaafdheid, neem gerust een kijkje op: Hoogbegaafdheid
  Je vindt er bijvoorbeeld antwoorden op vragen als:

 • Wat is hoogbegaafdheid?
 • Hoe herken je hoogbegaafdheid?
 • Wat zijn de verschillen tussen hoog intelligent en hoogbegaafd?

 • Hulp bij Hoogbegaafdheid door Psycholoog Vught

  Veel hoogbegaafden komen in hun leven dingen tegen, die ze als lastig ervaren. Je bent anders en werd in je jeugd misschien 'anders en lastig' gevonden. Dat heeft een stempel op je leven gedrukt. Zeker als aansluiting vinden, moeilijk was. Voor een hoogbegaafde is het belangrijk om inzicht te verwerven in de patronen, die hem of haar belemmeren en deze patronen te doorbreken. Omdat ikzelf hoogbegaafd en hoog sensitief ben en sterk vanuit de intuïtie werk, laat ik je onder meer zien welke factoren hebben bijgedragen tot je problemen. Ik reik je duidelijke handvatten aan, die tot verbetering leiden.

  Mijn ervaringsdeskundigheid met hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid zijn in de behandeling grote voordelen. Zeker gezien hoogbegaafden in gesprekstherapie aangeven dat zij eigenlijk zelf het gesprek leiden. Ze praten de therapeut onder tafel, maar houden daarbij tevens de controle en komen daardoor nooit toe aan het beleven van hun gevoel, pijn en verdriet. Ook het inzicht volgt dan niet en alles blijft zoals het was.

  Meer informatie over hulp bij (problemen met) hoogbegaafdheid door Psycholoog Vught vind je onder behandeling.

  Neem contact op

  © Psycholoog Vught | Alle rechten voorbehouden