Psycholoog Vught

Hulp bij opvoedingsproblemen

Psycholoog Vught

Opvoeden en opgroeien met hulp van Psycholoog Vught

Je kunt als ouder moeite hebben om het gedrag van je kind te corrigeren. Je doet je best, maar het gewenste resultaat blijft uit. Het opvoeden van kinderen is immers niet altijd gemakkelijk. Zo kunnen kinderen spijbelen, luisteren ze soms niet naar je, hebben boze buien of komen ze te laat thuis. Als dit soort moeilijkheden langer aanhouden, spreek je van opvoedingsproblemen. Opvoedingsproblemen zijn in eerste plaats een probleem voor de ouders, omdat je als iets wilt bereiken, wat niet lukt.

Enkele opgroei- en opvoedingsproblemen

  • je vindt onvoldoende aansluiting bij je kind
  • je hebt verschillende dingen geprobeerd, maar niets lijkt langdurig te werken
  • je kind luistert niet goed naar je
  • gesprekken lopen steeds vaker uit op ruzie
  • je voelt je vaak machteloos in de opvoeding van je kind

Opgroei- en opvoedingsproblemen, wat nu?

Als ouder heb je een verantwoordelijke taak. Je kind opvoeden is niet altijd makkelijk. Elke nieuwe ontwikkelingsfase van je kind vraagt om andere opvoedingsvaardigheden. Zo is het belangrijk om duidelijke grenzen te stellen als je kind jong is. Je kind heeft juist weer enige ruimte nodig als het ouder is. Soms ontstaan er opvoedingsproblemen waar je zelf niet goed uit komt. Opvoedingsproblemen ontstaan vaak door een opeenvolging van negatieve patronen, inclusief gedragspatronen. Zonder hulp zijn deze patronen moeilijk te veranderen.


Psycholoog Vught helpt bij Opvoedingsproblemen

Wellicht heb je het gevoel dat je faalt, als je niet in staat bent om de regie te houden over je kind. Bedenk dan dat iedere ouder te maken kan krijgen met opvoedingsproblemen. Soms lukt het gewoon niet. Wacht dan niet met hulp zoeken. Met de juiste handvatten kun je opvoedingsproblemen namelijk oplossen. Een groot voordeel is, dat ik sterk vanuit de intuïtie werk. Daardoor kan ik de oorzaken van problemen en de kern van je relatie tot je kind snel inzichtelijk maken. Ik leg de eventuele dilemma's bloot en geef je aanwijzingen tot verbetering.

Meer informatie over hulp bij opvoeding door Psycholoog Vught vind je onder behandeling.


Neem contact op

© Psycholoog Vught | Alle rechten voorbehouden