Drs. Bernadette van Wouw

Psycholoog en paranormaal begaafd

Psycholoog Vught

Geregistreerd psycholoog en paranormaal begaafd

Behalve psycholoog ben ik ook paranormaal begaafd. Een paranormaal begaafd persoon is iemand, die informatie over iets of iemand krijgt via een andere dan 'de normale' zintuiglijke waarneming. Het is bij mij het beste te vergelijken met een sterk ontwikkeld verhoogd vermogen tot intuïtief voelen. Ik ben helderziend, -horend, - voelend, -ruikend. Ik heb ruime ervaring in het gebruik van deze extra bronnen van informatie, naast de reguliere behandelmethoden.

Energetische behandeling

ieder mens wordt omgeven door een energetisch veld. Dit energiesysteem bevat informatie over het functioneren van je lichaam en is voor mij waarneembaar. Energetisch behandelen is het corrigeren van dit energetisch veld waardoor evenwicht ontstaat. Door mijn heldere vermogens ben ik in staat energiestromen te corrigeren zonder je lichaam aan te raken. Kortom het gebeurt voor jou 'automatisch' in de sessie.

Illustratie van het paranormale aspect met praktijkvoorbeeld

Ben (23 jaar) geeft tijdens een consult aan dat 'hij geen vrienden heeft en altijd alles alleen moet doen. Hij vindt zichzelf zielig.' Ik zie en voel dat hij regelmatig contact heeft met een lange stevige blonde jonge man van zijn leeftijd, waar hij het goed mee kan vinden. Ik vraag Ben, of 'hij deze jongeman kent en wat hij onder vriendschap verstaat?' Ik voel namelijk dat het klikt tussen deze twee en voel tevens dat Ben zichzelf in een slachtofferrol plaatst. Schoorvoetend geeft Ben aan: 'deze jongen goed te kennen en vaak met hem te sporten. Ze hebben leuke gesprekken samen.' Hij zegt 'te begrijpen wat ik bedoel' en vraagt me tevens 'hoe weet jij dat?'

Ik laat hem vervolgens zien, dat Ben zichzelf in een slachtofferrol plaatst. Een rol, die voor hem functioneel was gedurende Ben's vroegkinderlijke verleden van emotioneel misbruik, maar hem nu, als volwassen man, niet meer past. Na de sessie geeft Ben aan 'zichzelf super ontspannen te voelen. Dit gevoel is nieuw voor me..,' zegt hij verbaasd: '..maar voelt heerlijk.'

© Psycholoog Vught | Alle rechten voorbehouden